Butik
 
0
 

Användarhandbok 

Välkommen

Grattis till ditt köp av ett LifeProof-skal för iPhone. Om du följer anvisningarna i handboken är vi säkra på att du kommer att ha stor behållning av ditt LifeProof-skal under många år framöver.

Den här handboken är upplagd på ett sätt som gör det lätt att snabbt komma igång och gör att du tryggt kan ta med din iPhone i princip vart som helst.

Förvara denna handbok på ett säkert ställe. Kontrollera handboken innan du monterar ditt skal för att säkerställa att skalet monteras korrekt och håller tätt.

Följande ämnen med specialanvisningar beskrivs i varje avsnitt:

 • Förpackningens innehåll och beskrivning av LifeProof-skalet
 • Genomförande av vattentestet
 • Montering av skalet
 • Testning av skalet för att säkerställa att förseglingen är vattentät
 • Installera din iPhone i LifeProof-skalet
 • Användning av skalets funktioner
 • Vilka är de fyra skydden?
 • Skötsel och rengöring.

Vi är glada att du har valt LifeProof

Det valet kan ge dig:

 • Sinnesro
 • Frihet att göra vad du vill
 • Möjlighet att kommunicera med dina närmaste var du än befinner dig

 

Förpackningens innehåll

 • LifeProof-skal
 • Framsida
 • Baksida (med en förinstallerad o-ring)
 • Adapter till hörlurarna

 • Skruvproppshållare till hörlursuttaget plus en extra propp

 • Rengöringsduk i mikrofiber

 

Beskrivning av delarna

Skalets framsida

Den främre delen av skalet har två öppningar på den övre kanten. Den stora öppningen ger åtkomst till hörlursuttaget och kan förseglas med ett särskilt lock. Den mindre öppningen leder till iPhones brusreducering och förseglas med ett vattentätt membran.

Det främre skalet har även tre öppningar på den nedre kanten. Det stora hålet i mitten ger åtkomst till laddningsuttaget och förseglas med luckan på det bakre skalet. De både mindre öppningarna på sidorna av laddningsuttaget släpper in och ut ljud ut från skalet och förseglas med ett vattentätt membran.

Ytan på skalets framsida har också en ljudöppning som även den är täckt av ett vattentätt membran.

Obs! Kontrollera att frampartiets alla yttre och inre ytor är skadefria. Syna alla öppningar och kontrollera att de går att täppa till med proppen till hörlursuttaget eller spärrlocket. Kontrollera också att membranet är intakt och täcker öppningarna fullständigt.

Baksida

På baksidan finns en kanal med en o-ring och en spärrhake med en tätning. Baksidan har också två objektivfönster som är förslutna med en plastskärm.

Obs! Syna baksidan, o-ringen, den bakre spärren, tätningen och objektivfönstren. O-ringen ska sitta fast ordentligt i kanalen och tätningen ska sitta tätt slutet mot spärrlocket på baksidan.

Skruvpropp för hörlursuttag

Skruvproppen till hörlursuttaget skruvas fast vid öppningen på frampartiet och ger ett vattentätt skydd när du använder Apple-hörlurar.

Skruvproppen till hörlursuttaget måste skruvas i ordentligt för att hålla tätt mot väta.

Fungerar tillsammans med Apple-hörlurar.

Den universella hörlursadaptern, som fungerar med alla typer av hörlurar, kan skruvas fast här för att göra enheten fullständigt vatten- och dammsäker.

Adapter till hörlurarna

Genom att skruva fast hörlursadaptern vid öppningen på frampartiet kan du använda dina favorithörlurar utan att enhetens vattentäthet kompromissas. Du kan använda Apple-hörlurar med skalet, men observera att de inte ger ett vattentätt skydd.

Kamera- eller "blixt"-lock

Med vårt kameraglasobjektiv för verkliga proffs med tvåskiktsoptik har vi verkligen inte sparat på kostnaderna!

Måste hållas rent såväl in- som utvändigt för att garantera klara bilder. Peta inte på objektivet!

Knappar

 • Ljuddämpningsknapp
 • Volymknappar (+ och -)
 • På-/av-knapp
 • Startknapp

Primär o-ringstätning

Det är o-ringstätningen som håller din iPhone oskadd och torr. Det är därför av största vikt att hålla den så ren som möjligt och se till att smuts, smulor och hårstrån aldrig fastnar i den.

Nedre öppning för högtalare och mikrofoner

Rör aldrig dessa! Särskilt utformade för att tillåta ljud att passera in och ut ur skalet och gör att lufttrycket utjämnas samtidigt som vatten hindras från att tränga innanför skalet.

För förbättrad ljudkvalitet fungerar skalets baksida som en högtalare/basresonans och för att uppnå optimal ljudkvalitet finns dessutom en öppning för en brusreduceringsmikrofon.

Laddningsportlucka 

Tillsluter bottenpartiet när den stängs.

Se upp med att skrubba eller repa tätningen eftersom detta kan skada dess yta och förmåga att sluta tätt.

Tryck på baksidan av laddningsportluckan.

Vattentest

Det första och viktigaste testet är vattentestet.

Testet görs för att se hur skaldelarna passar ihop och kontrollerar att du tillslutit skalet korrekt så att det blir vattentätt.

Testet bekräftar också att allt fungerar som det ska och du kan tryggt kan använda skalet tillsammans med din iPhone.

Att montera LifeProof-skalet

 1. Plocka upp skalets framsida genom att håll fast det i sidorna.
 2. Placera baksidan i linje med framsidan.

 1. Tryck ihop de två övre kanterna med bägge händerna: med tummarna överst och fingrarna under tills du hör hur delarna hamnar på plats med ett klick.

 1. Arbeta dig nedåt i korta intervaller hela vägen ned till botten genom att trycka ihop delarna med hjälp av tummarna och fingerspetsarna.

 1. Lägg skalet med framsidan nedåt på en hård yta, t.ex. ett bord. Tryck ordentligt längs skalets alla sidor.
 2. Tryck ihop fram- och baksidan vid ingången till laddningsporten. Det här området är särskilt lätt att missa, så kontrollera det extra noga.

 1. Tryck till ordentligt samtidigt som du gnider insidan av kanten bak för att säkerställa att alla spärrar på insidan tillsluts.

Skalet ska vara helt förslutet hela vägen runt.

 1. Syna skalet för att kontrollera att fogen längs kanterna är helt tillsluten så att endast ett ytterst smalt och jämnt mellanrum syns mellan fram- och baksidan.

För att säkerställa att en stöt eller annan påfrestning inte gjort att skalet öppnats en aning är viktigt att du gör om den här proceduren innan du doppar skalet i vatten.

 1. För att försluta laddningsportens öppning trycker du in luckan tills du hör ett knäpp.

 1. Skruva fast skruvproppen till hörlursuttaget i hörlursöppningen tills den sitter stadigt.

Du är nu redo för vattentestet.

Testa den vattentäta förseglingen

 1. Hitta en behållare som är tillräckligt stor för att sänka ned skalet, t.ex. ett handfat.
 2. Fyll handfatet till minst hälften med vatten.
 3. Lägg skalet på vattenytan och tryck ned det med ett föremål som inte är alltfört tungt, t.ex. en kaffemugg fylld med vatten.

Några få vattenbubblor kan pysa ut från de vattentäta ljudöppningarna.

 1. Låt skalet ligga i vattnet i trettio minuter.
 2. Ta bort tyngden och lyft ut skalet ur vattnet.
 3. Skaka av vattnet och titta in i skalet genom det främre fönstret.

Det ska inte finnas några synliga droppar där inne, men viss kondensation kan dock uppstå ifall det är en väsentlig skillnad i vattnets temperatur jämfört med rummets.

Om skalet ser ut att vara torrt inuti har det klarat testet.

Om vatten samlats inuti skalet öppnar du skalet (följ instruktionerna i nästa avsnitt), montera ihop det igen och utför testet en gång till. Om skalet fortfarande inte sluter tätt efter ett andra försök kan du kontakta LifeSupport på www.lifeproof.com för råd om möjliga lösningar.

Öppna LifeProof-skalet

Du bör öppna skalet försiktigt enligt följande instruktioner.

 1. Öppna laddningsportluckan.

Till vänster om laddningsportöppningen finns en liten springa som du kan använda för att öppna den.

 1. Vänd på skalet så att framdelen är vänd nedåt och mobilens övre del är vänd mot dig.

 1. För in ett mynt i springan och separera försiktigt fram- och baksidan.
 1. För in dina fingrar på insidan av skalets undre del precis där laddningsportluckan öppnas och öppna samtidigt den andra sidan av spärröppningen.
 2. Dra försiktigt av skalets bakparti från frampartiet med början början vid botten.

Böj inte skalet när du drar av det – detta kan skada skalet. Stödj istället skalet med din hand och rucka det från sida till sida.

Varning! Dra inte av bakpartiet i en tvär vinkel – stödj skalet med handen och håll det rakt. Dra inte av skalet på samma sätt som du skalar en banan – detta skadar skalet.
 
      
 1. Tryck försiktigt dina fingrar och handflata mot skalets baksida mellan din iPhone och skalets baksida medan du håller skalets baksida upprätt och gungar (roterar) din handled lätt fram och tillbaka. Lyft samtidigt försiktigt skalets baksida. Handledsrörelsen kommer att lossa spärrarna på varje kant.

 1. Tänk på att börja nedifrån och dra av bägge sidorna jämnt. Det kan var bra att stödja baksidan genom att föra in fingrarna emellan så att sidorna inte böjs.
 2. Det sista steget är att försiktigt dra av toppen i en diagonal vinkel.

Installera din iPhone

Rengör din iPhone

TÄNK PÅ!

 • Din iPhone måste vara fullständigt ren innan du placerar den i skalet,

så att du inte får några "oljiga områden som ser våta ut" på din pekskärm.

 • Se till att hålla damm och partiklar som kan skada din enhet borta.
 • Försäkra dig om att bilden är så klar som möjligt.

Placera din iPhone i skalet

Placera din iPhone i frampartiet med framsidan nedåt och tryck ner den ordentligt i skalets framparti.

Stäng skalet

För att stänga skalet och slutföra installationen följer du anvisningarna i:"Montera LifeProof-skalet" ovan.

TÄNK PÅ!

 • Kontrollera den vattentäta förslutningen
 • Titta efter hårstrån, damm, smulor och ludd
 • Ta bort smuts
 • Stäng laddningsportskyddet
 • Skruva fast skruvproppen i hörlursuttaget
 • Tryck på startknappen för att kontrollera att din iPhone fungerar

Så använder du LifeProof

Det är ganska enkelt – allt fungerar på samma sätt som din iPhone.

OBS! Innan du går in i en potentiellt farlig miljö bör du som en extra säkerhetsåtgärd kontrollera att du har säkerhetskopierat all viktig data.
 

Enheten har samma funktioner som alla är fullt åtkomliga:

 • Knappar
 • Ljuddämpningsknapp
 • Kamera
 • Mikrofon
 • Högtalare
 • Ladda

Ladda

 1. Öppna laddningsportluckan.

 1. Anslut din USB-kabel från Apple.
 2. Dra ut USB-kabeln när uppladdningen är klar och tryck in luckan tills du hör ett knäpp.
 3. Tryck in luckan tills du hör ett knäpp.

Många USB-kablar från andra leverantörer är för breda för att kunna träs igenom LifeProof-skalets laddningsportöppning. Vi rekommenderar dig att endast använda USB-kablar från Apple, eller att köpa USB-kablar från LifeProofs webbplats. Dessa kan användas med din billaddare eller andra datorkomponenter.

För användning med en högtalardockningsstation kan du använda en förlängningssladd (finns att köpa på www.lifeproof.com) för att vara säker på att den passar i dockningsstationen.

Hörlurar

Skruvproppen till hörlursuttaget ska skruvas i vid skalets övre kant. Detta är mycket viktigt eftersom den håller damm och vatten ute. Den ska ALLTID vara iskruvad när du inte använder hörlurarna.

Skruva ut proppen när du ska använda hörlurarna. Var uppmärksam så att du inte tappar bort den. Det finns en hållare till proppen som kan fästas i hörlurssladden. Tryck bara ner proppen i hållaren efter att du skruvat loss den. Du behöver dock inte vara alltför orolig eftersom en reservpropp ingår vid köpet. Om du tappar bort båda går det att köpa fler från www.lifeproof.com.

Apple-hörlurar kan anslutas direkt i hörlursuttaget medan de flesta andra hörlursuttag är för stora för att kunna träs igenom LifeProof-skalets smala öppning. Vi rekommenderar dig att alltid använda antingen en universaladapter eller en adapter för simhörlurar eftersom de garanterat håller vatten, damm och andra problem ute.

Tryck in hörlursadaptern så långt det går och vrid tills den sitter ordentligt fastskruvad. Nu kan du koppla in alla typer av hörlurar i jacket längst upp på adaptern.

För att ta ut skruvproppen till hörlursuttaget skruvar du helt enkelt bara ut den.

Kom ihåg att ta ut skruvproppen till hörlursuttaget ur hållaren och skruva in den igen när du lyssnat färdigt.

Knappar

Alla knappar fungerar på samma sätt som vanligt.

Ljuddämpningsknapp

Kan lätt växlas mellan ljudlöst läge och på-läge

Knäpps av och på i motsatt riktning jämfört med iPhone.

Tryck med den mjuka delen av fingertoppen eller tummen, inte nageln.

Volymknappar

Fungerar som de brukar.

På-/av-knapp

Fungerar som den brukar.

Startknapp

Tryck bestämt i mitten för att aktivera.

Pekskärm

Pekkänsligheten ska vara vädligt lik känsligheten hos en iPhone-skärm utan skydd.

Pekskärmen svarar inte på kommandon under vatten. Detta är helt normalt. Om du vill spela in en film måste du alltså starta och stoppa filmen ovanför vattenytan.

Att ringa

Allt fungerar på precis samma sätt som på din iPhone.

Högtalare

Högtalaren förstärker faktiskt basljudet och förbättrar ljudet.

Spela upp en låt så hör du att skalets baksida fungerar som en högtalartrumma.

Öronsnäcka

Din öronsnäcka fungerar som vanligt. Var noga med att aldrig sticka eller peta på öppningen eftersom detta kan äventyra skalets vattentäthet.

Mikrofoner

Samtliga mikrofoner, inklusive brusreduceringsmikrofonen, har särskilda vattentäta öppningar som tillåter ljud att strömma ut men skyddar mot vatten. Den fungerar till och med under vattnet, så dina undervattensfilmer blir ljudfilmer.

De fyra skydden: vatten, smuts, snö, stötar

LifeProof är utformad för att kunna användas inom alla områden i ditt dagliga liv så att du kan och vågar hålla dig uppkopplad oavsett vad du gör och var du än befinner dig.

LifeProof designades för att vara så tunn, lätt, praktisk och snygg som möjligt, samtidigt som den ger ett pålitligt skydd. Om det sköts på rätt sätt ger skalet ett tillförlitligt skydd, men det är inte oförstörbart! Om skalet skadas är det möjligt att det inte längre ger ett heltäckande skydd inom alla fyra områden. Om du hanterar ditt LifeProof-skal med omsorg och hänsyn och underhåller det väl får du många års skydd för din mobila enhet.

Undvik att avsiktligt stöta till eller hantera skalet vårdslöst eftersom detta orsakar onödigt slitage och kan äventyra LifeProofs förmåga att skydda din iPhone. Du kan skada din LifeProofs förmåga att skydda din iPhone mot damm och vatten.

TÄNK PÅ! Innan du utsätter din iPhone för vatten, smuts, snö eller stötar bör du kontrollera följande före varje utflykt:
 
 1. Kontrollera att hela skalet är oskadat och inte har några sprickor, djupare repor, bucklor eller revor i ljuddämpningsknappen, höljet eller pekskärmen. Om skalets fram- eller baksida skadas kan du till ett skäligt pris beställa en reservdel på LifeProofs webbplats.
 2. Se till att skalet är ordentligt tillslutet hela vägen runt. Kontrollera att det inte finns några öppningar i skåran mellan skaldelarna och tryck i så fall ihop dem. Skaldelarna kan ibland separeras något efter en stöt eller ett fall.
 3. Skruva i proppen till hörlursuttaget eller anslut sladden till hörlursadaptern.
 4. Laddningsportluckan är stängd.

Vattentät

LifeProof är utformad för att på ett säkert sätt försegla din iPhone mot vatten. Detta kräver dock att du följer bruksanvisningen.

Under användning

Öppna aldrig laddningsportluckan eller hörlursporten i vatten eftersom vattnet då tränger in i skalet och skadar din telefon.

Ovanför vattenytan kan du använda alla funktioner som vanligt.

Platser

Du kan utan problem använda ditt LifeProof-skal i poolen, havet, badkaret eller i extremt väder.

Dyk dock aldrig djupare än två meter under vattnet. Även om skalet har testats på väsentligt större djup är det klokt att hålla sig inom säkerhetsmarginalen för att undvika besvikelser.

Under vattnet

I undervattensmiljöer svarar inte pekskärmen på kommandon eftersom elektronisk utrustning inte alltid fungerar under vattnet. Du kan dock fortfarande filma eller lyssna på musik under vattnet så länge du knäpper av och på funktionerna ovanför vattenytan.

Videokameran och mikrofonerna fortsätter sedan att filma eller spela under vattnet.

Trådlösa signaler fungerar inte hundraprocentigt bra under vattnet och kan försvagas.

När du kommer upp till ytan igen är det möjligt att en del vatten samlats på utsidan av kameralinsen. En lätt skakning av mobilen bör räcka för att ta bort vattnet.

Det är helt normalt att se en mindre mängd bubblor strömma ut från mikrofonens eller högtalarnas öppningar precis efter att enheten doppats i vattnet.

Efter användning

Tvätta skalet ordentligt med rent vatten för att tvätta bort rester av salt, smuts, sand eller klor. Skaka av vattnet och torka med en ren, mjuk duk.

Smutsavvisande

LifeProof-skalet uppfyller IP68:s internationella standarder, vilket innebär att det klarar av att hålla små dammpartiklar ute.

Det kan användas i alla slags smutsiga miljöer.

 • Jordbruk
 • Byggarbetsplatser
 • Katastrofområden
 • Stranden
 • Runt mat och dryck
 • Lekplatser

Rengör ordentligt med mild tvål och rent vatten för att avlägsna smuts och lera. Skaka av vattnet och torka med en ren, mjuk duk. Se Skötsel och rengöring för mer information.

Snötåligt

 • Undvik att utsätta skalet för extrema temperaturer och förvara det om möjligt i fickan.
 • Koppla in den universella hörlursadaptern för att lyssna på musik i miljöer med snö eller slask.
 • Skölj av snön eller isen från skalet efter användning.
 • Även om skalet i sig kan klara temperaturer från -40° C (-40°F) till 60° C (140° F) rekommenderar Apple dig att använda din iPhone i en miljö med en temperatur på mellan 0° C (32°F) och 35° C (95°F).

Stötabsorberande

Även om LifeProof är utformad och testad för att klara militärens specifikationskrav bör du inte medvetet tappa ditt skal eller utsätta det för hård behandling, eftersom du kan ha otur och oavsiktligt överskrida LifeProof-skalets förmåga att skydda din telefon.

Det är dessutom möjligt att stötskador på din iPhone ackumuleras och att flera skador på varandra till slut kan leda till att enheten slutar fungera. Föreställ dig att LifeProof är en krockkudde som hjälper dig skydda din iPhone om olyckan är framme. Behandla och vårda den med hänsyn så kommer den att ge ett tillförlitligt skydd under lång tid.

Om skärmen på din iPhone slår emot ett hårt föremål i hög hastighet kan det hända att glaset skadas.

Efter en sammanstötning eller kraftig stöt bör du syna LifeProof-skalet för att säkerställa att hela skalet är oskadat och inte visar spår av sprickor, djupa repor, fördjupningar eller rispor i ljuddämpningsknappen, höljet eller pekskärmen. Om skalets fram- eller baksida skadas kan du till ett skäligt pris beställa en reservdel på LifeProofs webbplats www.lifeproof.com.

Om ditt LifeProof-skal utsatts för en kraftig stöt eller om det finns synliga, mindre bucklor eller repmärken på skalet rekommenderar vi att du gör ett vattentest utan iPhone för att säkerställa att skyddsförmågan är intakt.

Skötsel och rengöring

Skötsel

Utför regelbundna säkerhetskopieringar av din iPhone-data, särskilt strax innan en situation som kan innebära större risk för stöld eller tuffa miljöer. Varje extrem situation innebär en risk för oförutsedda händelser som kan överskrida LifeProof-skalets förmåga att skydda din iPhone.

 • Undvik att utsätta ditt LifeProof-skal för onödiga fall eller stötar eftersom detta alltid innebär en risk för skada på ditt skal eller din iPhone.
 • Genomför ett vattentest efter varje allvarlig stöt eller fall.
 • Använd aldrig slipmedel, lösningsmedel, blekmedel, petroleum eller oxidationsmedel på skalet.
 • Även om skalet har en reptålig yta bör du ändå undvika att lägga din LifeProof på ett ställe där den riskerar att repas eller tryckas ihop.

Undvik extrema temperaturer

 • För att garantera att din iPhone fungerar korrekt under lång tid bör du inte överskrida Apples rekommenderade driftstemperaturspann på 0° C (32° F) till 35° C (95° F).
 • Själva skalet bör inte utsättas för temperaturer under -40° C (-40°F) eller över 60°C (14° F).
 • Låt inte personer utan kännedom om skalets funktioner använda din LifeProof i vattnet. De kan öppna en port eller göra något annat som kan resultera i läckage. Det här gäller inte minst nyfikna och klåfingriga barn.

Rengöring

 • Använd inte blekmedel, lösningsmedel eller polermedel med slipmedel.
 • Använd inte rengöringsdynor med sträv yta eller borstar eftersom dessa kan repa objektivets ytor eller skalets ytskikt.
 • Stoppa inte in skalet i diskmaskinen, de starka kemikalierna i diskmedlet och den höga värmen kan orsaka skada.

Skalets utsida

 • Vid lättare rengöring kan du torka skalet med en varm, fuktig och mjuk duk.
 • Vid mer grundlig rengöring bör du först se till att alla öppningarna på skalet är stängda och sedan skölja under rinnande vatten.
 • Använd vid behov ett milt rengöringsmedel. Skölj grundligt.
 • Skaka av vattnet och torka försiktigt med en ren, mjuk duk.
 • Använd en mikrofiberduk för glasögon om skalets pekskärmsområde behöver torkas ytterligare.

Skalets insida

 • För att rengöra skalets insida öppnar du det och tar ut din iPhone.
 • Använd ett milt rengöringsmedel i varmt, rent vatten och en mjuk duk. Skölj grundligt.
 • Skaka av vattnet och torka försiktigt med en ren, mjuk duk.
 • Använd en mikrofiberduk för glasögon om skalets pekskärmsområde behöver torkas ytterligare på insidan.
 • Se till att skalets alla delar är rena och torra. Kontrollera även att o-ringen sitter på plats och är ren och luddfri innan du med hjälp av anvisningarna sätter ihop skalet igen.
 • För att rengöra o-ringen plockar du ut den ur skalet och rengör den med rengöringsmedel under varmt, rinnande vatten. Lägg inte ned den på något underlag. Skaka den för att torka. Rikta in de övre hörnen i en rät vinkel och tryck sedan ihop sidorna ända ned till botten. Använd aldrig silikonsmörjmedel.

O-ringen

 • Vid användning under vatten är det viktigt att se till att o-ringen rengörs regelbundet.
 • Om skalet används under vatten rekommenderar vi användning av petroleumgel på o-ringen. Applicera med hjälp av två (eller tre) fingrar som hålls ihop och sätt sedan tillbaka o-ringen.
 • Varning: Använd inte silikonfett.
 • Undersök o-ringskanalen för att säkerställa att den är ren och inte innehåller någon ludd, smuts, sand eller skräp som kan orsaka läckage.

Kameraobjektiv

 • För att rengöra kameraobjektivet använder du isopropylalkohol eller T-sprit på en bomullstops. Rengör kameraobjektivets insida och utsida efter behov.

Pekskärm

 • Använd en mikrofiberduk för glasögon om lättare torkning erfordras. Vid mer grundlig rengöring följer du anvisningarna för rengöring av skalets utsida.

Specifikationer

 
Skalets mått 2,6 tum (B) x 5,08 tum (L) x 0,42 tum (D) innerkant, 0,52 tum (D) ytterkant

66 mm (B) x 129 mm (L) x 10,8 mm (D), 13,3 mm (D) ytterkant

Skalets vikt 28 g (0,98 uns)
Driftstemperatur för iPhone 0 °C (32 °F) till 35 °C (95 °F)
Temperaturspann för LifeProof-skalen -40 °C (-40 °F) till +60 °C (140 °F )
Driftsdjup Max 2 meter (6,6 fot) under vatten
Fallhöjd Max 2 meter (6,6 fot)