Butik
 
0
 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller användandet av LifeProof.com.

Vi värdesätter din integritet och vi gör denna policy lättillgänglig på hela vår webbplats för att hjälpa dig att förstå hur informationen hanteras i samband med användning av denna webbplats. Din integritet är mycket viktig för oss. Vi på LifeProof vill göra din online-upplevelse underhållande och säker. Eftersom vi samlar in viss information om våra användare, vill vi att du ska förstå vår policy och de villkor och bestämmelser som omger inhämtandet och användningen av denna information.

Denna information hämtas in och spåras av LifeProof

LifeProof samlar in två typer av information om användare: Information som tillhandahålls valfritt av användare, t.ex. frivilliga inlägg. Frivilliga inlägg omfattar begäran för att få våra elektroniska nyhetsbrev, för att delta i våra anslagstavlor eller forum, från deltagande i omröstningar, undersökningar, garantivalidering och liknande.

Ytterligare information som samlas in genom spårning och aggregering av information som erhållits främst genom samla sidvisningar från hela vår webbplats. Denna information ger oss möjlighet att bättre anpassa vårt innehåll till användarnas behov och hjälper våra annonsörer och sponsorer att bättre förstå demografin av vår publik.

Användarspårning

LifeProof kan samla in egenskaper om användartrafiken genom hela sin webbplats. Däremot korrelerar vi inte dessa data med individuella användaruppgifter. LifeProof kan analysera användarstatistik enligt användarens domännamn, typ av webbläsare och MIME-typ genom att läsa denna information från data som finns i användarens webbläsare.

LifeProof kan samla in och katalogisera sökord som användarna använder i vår sökfunktion, men spårningen kan inte kopplas till enskilda användare. Vi kan använda spårningsinformationen för att bestämma vilka områden av vår webbplats är viktigast för användare baserat på hur användarna använder dessa områden. Vi kommer inte att spåra sådant som några särskilda enskilda användare läser, utan snarare hur varje sida presterar. Detta kan hjälpa oss att bygga en bättre webbaserad upplevelse för dig.

Loggfiler och cookies

Denna webbplats använder branschstandard analys-paket som automatiskt samlar in begränsad information om besökare på vår hemsida och lagrar denna anonyma information i serverns loggfiler. Denna information kan inkludera IP-adresser, typ av webbläsare, grundläggande IP-information, hänvisningssidor, operativsystem som används och datum/tid-stämplar. Denna information identifierar inte enskilda användare, utan används endast för administration av webbplatsen samt för analys av webbplatsanvändningen och trender.

Dessutom kan LifeProof placera en "cookie" i en användares webbläsarfiler. Cookies är mycket små textfiler som lagras på persondatorer som referensfiler. Sådana "cookies" innehåller inga personliga uppgifter. Cookies läser inte data från användarens hårddisk eller läser cookie-filer som skapats av andra webbplatser. Denna information gör det möjligt för LifeProof att relatera användningen av vår webbplats till information som har specifikt och medvetet tillhandahållits.

Specifikt kan cookies användas för att ge enklare och snabbare tillgång till webbplatsens funktioner såsom inloggning och/eller upprepade besök. Vi kopplar inte den information som vi lagrar i cookies till några personligt identifierbara uppgifter som du har lämnat på vår webbplats. I vissa fall kan LifeProofs annonssystem leverera en engångscookie för att bättre kunna spåra hur annonser uppfattas samt klickresultat.

Det finns två typer av cookies som LifeProof kan använda sig av. Vi kan använda både sessions-ID och persistenta cookies. En sessions-ID cookie upphör när din webbläsare stängs ned. En persistent cookie kan finnas kvar på användarens hårddisk under en längre period. Sessionscookies gör det lättare för dig att navigera på vår webbplats. Persistenta cookies kan utföra sådan verksamhet som att lagra ditt lösenord för forum eller bloggar så att du inte behöver logga in varje gång du besöker dessa områden, och/eller kan användas för att ge oss möjligheten att spåra och rikta in oss på våra användares intressen i syfte att förbättra den samlade erfarenheten av hur man använder vår webbplats.

Cookies kan blockeras genom att stänga av dem i användarens webbläsare. Till exempel kan användarens webbläsare ställas in så att den ger en varning innan cookies accepteras, och vid denna tidpunkt kan en användare avvisa dem. Cookies behöver inte vara påslagna för att kunna använda denna webbplats. Dock kan man behöva aktivera cookies för att aktivt kunna delta i vår blogg, opinionsundersökningar och enkäter.

Registrering och användning av personlig information

Man behöver inte registrera sig för att kunna använda denna webbplats. Dock krävs registrering för att kunna validera garantin. Registreringsinformation kommer endast att användas för internt bruk och kommer inte att ges vidare till någon tredje part.

Om du således fyller i en enkät, formulär eller rekommendation på vår webbplats, och i denna process lämnar personliga uppgifter till oss kan du vara säker på att inga sådana uppgifter som du lämnar kommer att delas med någon utomstående organisation utan ditt uttryckliga samtycke.

LifeProof kan använda information som ar tillhandahålllits frivilligt av våra användare för att förbättra deras erfarenheter på vår hemsida, om vi ska tillhandahålla interaktiva eller personliga element på webbsidorna eller om vi bättre ska förbereda framtida innehåll som är baserat på våra användares intressen. Vidare kan vi så småningom använda information som användarna frivilligt tillhandahåller oss för att skicka ut elektroniska nyhetsbrev eller för att möjliggöra för användare att delta i omröstningar och undersökningar. Vi planerar att skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter med jämna mellanrum (beroende på nyhetsbrevet), och vi kan ibland skicka ut specialutgåvor när vi tror att våra prenumeranter kan vara särskilt intresserade av något vi gör. Du kan vara säker på att LifeProof aldrig kommer att dela e-postlistor till nyhetsbrev med någon tredje part, inklusive annonsörer, sponsorer eller partners.

Som angivits kan LifeProof spåra olika information såsom användningsstatistik eller trafikinformation. LifeProof får använda sådan spårningsinformation för att avgöra hur vissa delar av vår webbplats presterar samt för att kunna bestämma vad användarna gillar och ogillar, med avseende på en viss webbsida, baserat på sådana trafikdata.

Till exempel så kan LifeProof skapa samlade rapporter om användarnas demografi och trafikmönster. LifeProof kan också spåra sökord som har angetts i en sökfunktion som en av många åtgärder för att kunna se vad som intresserar våra användare. Men LifeProof kommer inte att spåra vilka sökord en särskild användare skriver in. Specifikt så spårar LifeProof inte vad någon särskild individuell användare läser och kommer inte att lämna ut någon information om någon enskild användare förutom när vi ska följa gällande lag eller gällande rättslig process eller för att skydda den personliga säkerheten för våra användare eller allmänheten.

Vi erbjuder även besökare till vår webbplats med möjligheten att tacka ja till att ta emot kommunikation från oss. Dessa meddelanden kan innehålla ett periodiskt nyhetsbrev, produktkampanjer och all annan information som vi tror kan vara relevant för besökaren. Du kan tacka nej till några, eller alla, av dessa meddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på administration@lifeproof.com, genom att klicka på "unsubscribe"-länken i varje e-postmeddelande som vi skickar till dig, genom att svara på något e-postmeddelande vi skickar till dig och ange ordet UNSUBSCRIBE i ämnesraden.

Om du ger oss din e-postadress och/eller namn för att få meddelanden från oss, kommer denna information inte att delas med någon utomstående organisation förutom om du ger ditt uttryckliga medgivande.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att LifeProof samlar in och använder denna information. Om vi ??bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter vi avslöjar den.

Tillgång till personligt identifierbar information

Om dina personliga uppgifter ändras, eller om du inte längre vill att vi ska ha tillgång till dina personliga uppgifter, kan du begära rättelse, uppdatering eller radering av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på administration@lifeproof.com. Du kan också göra din begäran via telefon eller vanlig post på adressen/telefonnumret som anges i slutet av denna policy.

Säkerhet

Vi följer accepterade branschstandarder för att skydda all personlig information som du har lämnat till oss. Du ska dock vara medveten om att ingen metod för elektronisk lagring någonsin kan vara 100 % säker. Därför - vilket gäller för alla organisationer - är vi inte i stånd att garantera absolut säkerhet för din information.

Ändå är säkerheten för din personliga och finansiella information oerhört viktig för oss. Vi försäkrar sekretess och säkerhet när du handlar online hos oss. Exempelvis så använder vi olika brandväggar och annan säkerhetsteknologi för att hålla din information säker. Vi sparar inte din fullständiga kreditkortsinformation på vår interna webbserver. När du gör din beställning skickas ordern till vår orderhantering som använder ett privat system. Då din beställning är klar raderas den helt från våra webbregister. Medan det finns risker med alla internettransaktioner, kan du vara säker på att vi arbetar hårt för att se till att denna risk är minimal. Vi tar din ekonomiska säkerhet på allvar och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din online shopping eller upplevelser på vår hemsida är säkra för alla kunder.

Ansvarsfriskrivning

Som framgår förbehåller vi oss rätten att avslöja din personliga information då det krävs enligt lag och när vi anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla kraven i ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridiska processer som avser vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring denna policy, eller om du vill kontakta oss via vanlig post, är vår kontaktinformation enligt följande:

LifeProof
ATTN: Administration
15110 Avenue of Science
San Diego, CA 92128 USA

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24 juni 2011.