Butik
 
0
 

LifeProofs policy och garanti

Våra kundtjänstexperter finns till för att hjälpa dig med eventuella frågor om våra produkter och deras garantier. Vår högsta prioritet är att du ska bli nöjd.

REGLER

Policy för returnering

LifeProof ägnar sig åt att ge dig som kund den senaste tekniken i högkvalitativa vattentäta och stöttåliga iPhone-fodral och tillbehör. Ditt LifeProof-fodral och LifeProof-tillbehör täcks av en heltäckande kundnöjdhetspolicy i 30 dagar. Alla LifeProof-produkter som är köpta från LifeProof har öppet köp i 30 dagar, enligt beskrivningen nedan, för att säkerställa att kunden blir nöjd vid varje köp.

LifeProof godtar öppet köp inom 30 dagar efter köpet om LifeProof-produkten har köpts direkt från LifeProof. OM LIFEPROOF-PRODUKTEN HAR KÖPTS FRÅN EN DETALJHANDLARE ELLER ANNAN LIFEPROOF-ÅTERFÖRSÄLJARE MÅSTE LIFEPROOF-PRODUKTEN ÅTERLÄMNAS TILL EN SÅDAN DETALJHANDLARE/ÅTERFÖRSÄLJARE, OCH DÅ KOMMER RETURNERINGEN ATT TÄCKAS AV DEN POLICY FÖR RETURNERING/ÅTERBETALNING SOM GÄLLER FÖR DEN DETALJHANDLAREN/ÅTERFÖRSÄLJAREN.

Var god kontakta kundtjänst på telefon (USA utan avgift 1-888-533-0735, internationella direktsamtal +1-858-810-8300) eller på fax (+1-858-565-4282) eller välj ett av alternativen på vår supportsida för att få ett returnummer (RMA) som du kan använda vid returnering.

Du kommer att bli frågad om anledningen till din returnering och kommer att behöva ditt ordernummer samt betalningsinformation. Därför ber vi dig vänligen att ha denna information tillgänglig. LifeProof kommer bekräfta att din returnering utförs under den tillämpliga returneringsperioden på 30 dagar. När din order väl har bekräftats kommer du få ett e-postmeddelande som dels innehåller ditt RMA-nummer och dels instruktioner för returnering. LifeProof kommer inte i något fall att godta någon frakt där betalning sker vid leverans.

Vänligen förvissa dig om att LifeProof inte kan godta returnerade LifeProof-produkter i förpackningar som saknar RMA-nummer. Ditt RMA-nummer måste tydligt markeras på utsidan på förpackningen som innehåller din returnerade LifeProod-produkt.

RETURNERING AV EN LIFEPROOF-PRODUKT UTAN ETT RMA-NUMMER FRÅNTRÄDER ALLA LIFEPROOFS FÖRPLIKTELSER ENLIGT RETURNERINGSPOLICYN, ÄVEN OM LEVERANSBEVIS FINNS TILLGÄNGLIGT. DETTA ÄR PÅ GRUND AV ATT VI INTE KAN HITTA EN ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN DITT KÖP OCH DEN RETURNERADE LIFEPROOF-PRODUKTEN. OM DU SKICKAR OSS EN FÖRPACKNING UTAN ETT TYDLIGT MARKERAT RMA-NUMMER PÅ FÖRPACKNINGENS UTSIDA INNEBÄR DET DÄRFÖR ATT DU FÖRSTÅR OCH BEKRÄFTAR ATT DU KOMMER ATT FÖRLORA BÅDE LIFEPROOF-PRODUKTEN/PRODUKTERNA I FÖRPACKNINGEN OCH EN EVENTUELL TILLÄMPLIG ÅTERBETALNING SOM DU HADE ERHÅLLIT UNDER RETURNERINGSPOLICYN.

Du måste använda en försäkrad leveranstjänst med ett fraktsedelsnummer. Vänligen uppge returneringsinformationen för oss när den finns tillgänglig. En del av kraven för returneringspolicyn är att den returnerade LifeProof-produkten måste tas emot av oss (på adressen som anges i returneringsinstruktionerna som vi uppgav tillsammans med ditt RMA-nummer) i ursprungligt och återförsäljbart skick och i sin originalförpackning. Du måste bifoga en fullt utförlig beskrivning av anledningen till att du returnerar LifeProof-produkten.

Vid godkända returneringar kommer LifeProof att återbetala dig summan som du betalade för köpet av den returnerade LifeProof-produkten. Återbetalningar kommer att utföras i form av en kredit till kreditkortet som du använde vid köpet, med avdrag för fraktavgifter (vilka inte återbetalas utom vid returnering under garantin) och med avdrag för 15 % återutsättningsavgift. Vänligen vänta 5-7 arbetsdagar innan returkvittot för din kredit utfärdas. Du kommer att få en bekräftelse på krediten i ett e-postmeddelande när den har utfärdats.

Betalningsregler vid köp från LifeProof

Köp med kreditkort

När du lägger en order med ett kreditkort så godkänner LifeProof ditt köp genom att bekräfta att ditt kort har täckning. Ditt kreditkortsföretag lägger undan kortets tillgångar så att du inte kan spendera dem på någonting annat. Sedan "fångar" eller tar LifeProof tillgångarna för de handlade LifeProof-produkterna endast efter att de har skickats ut. Vänligen notera att ifall ditt köp av någon anledning inte slutförs, exempelvis på grund av att ditt kort nekas av vår kreditkortstjänst eller av din bank, så kan de undanlagda tillgångarna förbli otillgängliga för dig i flera dagar, men LifeProof kommer inte att dem.

Köp med PayPal

När du lägger en order genom PayPal dras köpets belopp omedelbart från ditt PayPal-associerade konto.

Policy för skadade föremål

Vänligen inspektera ditt kolli noggrant när du tar emot en förpackning som innehåller din LifeProof-produkt. Om du tar emot en skadad LifeProof-produkt bör du omedelbart meddela transportföretaget. Släng inte lådan, fraktsedeln, paketeringsmaterialet eller trasiga föremål. Transportföretaget måste hämta de skadade varorna och ge dig ett fordringsnummer. Du uppge ditt fordringsnummer så att vi kan följa upp fordringens status. Detta kan ta upp till flera veckor. Vi kan inte skicka ut ersättningsvaror innan fordringen är godkänd eller innan en betalning för en andra frakt har gjorts. Om transportföretaget tar på sig ansvaret för fordringen kommer vi omedelbart att utfärda en återbetalning till ditt kreditkort när LifeProof får ersättning från transportföretaget.

Policy för restordrar och leveransförseningar

Restordrar

Restordrar kommer att skickas när LifeProof-produkten i fråga blir tillgänglig. Vissa föremål kan kräva förbetalning.

Leveransförseningar

Vissa LifeProof-produkter i LifeProofs affär kanske inte finns i lager och kanske måste erhållas från vår fabrik. Därför gäller din valda leveransmetod under orderprocessen endast LifeProof-produkter som skickas från vår lokal i San Diego i Kalifornien till din önskade destination. Leverans från vår tillverkare till vår lokal i San Diego är ibland oförutsägbar. Om vi blir förvissade om att frakten av din beställda LifeProof-produkt är försenad av någon anledning kommer vi omedelbart att kontakta dig. I annat fall kommer LifeProof-produkten att skickas omedelbart efter att vi har tagit emot den.

Policy för tvistelösning

LifeProof instämmer i att använda rimliga insatser och rimliga metoder för att lösa eventuella tvister eller skiljaktligheter som uppstår angående dig och LifeProof. En del av tvistelösningsprocessen är att även du bekräftar och godkänner att du som behörig användare eller korthållare inte kommer att inleda någon chargeback eller något fordringsförfarande med vår affärsbank eller din fordringsägare utan att först erhålla ett särskilt nummer för fordringsbekräftelse från oss för att bekräfta att du har kontaktat LifeProof och gett oss möjlighet att lösa fordringen utan tvist, även om vi slutligen inte lyckas bistå med en lösning.

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Dina LifeProof-produkter täcks av en begränsad produktgaranti (begränsad garanti) under 2-årsperioden som följer det ursprungliga datumet för köp (garantiperiod). Om det uppstår en omfattande brist i din LifeProof-produkts material eller prestanda och LifeProof får ett giltigt garantianspråk under garantiperioden, kommer du att bli berättigad en av de kompensationer som uppges i avsnittet nedan om egen och exklusiv kompensation.

Denna begränsade garanti är ej överförbar och täcker endast den ursprungliga slutkunden av den avsedda LifeProof-produkten. Köpebevis i form av inköpskvitto eller förpackningssedel krävs för garantins giltighet och service. Garantianspråk måste ställas direkt till LifeProof. Vänligen notera att LifeProof inte på något sätt kan hållas ansvariga för skador på din personliga egendom som uppstår till följd av felaktig användning eller oaktsamhet samt underhåll av LifeProof-produktens fodral eller O-ringsförseglingar.

Undantag och begränsningar

Denna begränsade garanti täcker inte någon LifeProof-produkt som köpts genom obehöriga handlare och/eller auktioner på internet. Kvitton från obehöriga handlare och/eller bekräftelser från auktioner på internet godtas INTE som garantiverifikation.

Denna begränsade garanti gäller endast LifeProof-produkten. Den begränsade garantin uppgår inte till att täcka, och täcker inte i övrigt, andra produkter än LifeProof, även om en sådan produkt har paketerats eller sålts tillsammans med en LifeProof-produkt. Denna begränsade garanti gäller endast normal användning av den omfattade LifeProof-produkten, med undantag för normalt slitage, i enlighet med de skrivna användningsinstruktionerna som medföljt LifeProof-produkten. Denna begränsade garanti gäller inte skada på LifeProof-produkten som uppstått genom olycka, missbruk, felanvändning, bruk för annat än avsett syfte, naturkatastrofer, eller någon alternering eller modifiering av LifeProof-produkten.

Egen och exklusive kompensation

Din egna och exklusiva kompensation i samband med att LifeProof eventuellt begår ett brott mot denna begränsade garanti och LifeProofs egna och fullständiga ansvarsskyldighet för sådant brott, är att LifeProof kan välja att reparera eller ersätta den bristfälliga LifePoof-produkten eller, om garantianspråket lämnas in under garantiperiodens trettio (30) första kalenderdagar, återbetala köpets summa för den bristfälliga LifeProof-produkten. Reparation eller ersättning av den avsedda LifeProof-produkten (inklusive delar och vedermöda samt kostnad för återfrakt) ska göras på LifeProofs bekostnad. LifeProof förbehåller sig rättigheten att skicka dig en ersättande LifeProof-produkt som är av samma eller liknande typ som LifeProof-produkten som du har returnerat under den begränsade garantin eller ett substitut som motsvarar din ursprungliga LifeProof-produkt, vilket kanske inte är av liknande slag (beroende på tillgänglighet). Ersättning av LifeProof-produkter kommer endast erbjudas på utbytesbasis. Ersatta eller reparerade LifeProof-produkter täcks av garantin ovan endast under den återstående tiden av den ursprungliga garantiperioden.

Att erhålla garantiservice

Om du önskar att utställa en fordring under denna begränsade garanti avseende en LifeProof-produkt ber vi dig vänligen att gå in på www.lifeproof.com/en/contact/ och fylla i formuläret samt uppge följande information i meddelandefältet.

  • Produktens lagerenhetsnummer (SKU)
  • Datum vid köp
  • En kortfattad beskrivning (300-450 tecken) av problemet
All information ovan krävs för att garantianspråket ska godkännas. När företaget giltigförklarar din fordran kommer vi att utfärda ett RMA-nummer och fraktinformation till dig från support@lifeproof.com. LifeProof kommer inte i något fall att godta någon frakt där betalning sker vid leverans.

Vänligen förvissa dig om att LifeProof inte kan godta returnerade LifeProof-produkter i förpackningar som saknar RMA-nummer. Ditt RMA-nummer måste tydligt markeras på utsidan på förpackningen som innehåller din returnerade LifeProod-produkt.

RETURNERING AV EN LIFEPROOF-PRODUKT UTAN ETT RMA-NUMMER FRÅNTRÄDER ALLA LIFEPROOFS FÖRPLIKTELSER UNDER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN, ÄVEN OM LEVERANSBEVIS FINNS TILLGÄNGLIGT. DETTA ÄR PÅ GRUND AV ATT VI INTE KAN HITTA EN ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN DITT KÖP OCH DEN RETURNERADE LIFEPROOF-PRODUKTEN. OM DU SKICKAR OSS EN FÖRPACKNING UTAN ETT TYDLIGT MARKERAT RMA-NUMMER PÅ FÖRPACKNINGENS UTSIDA INNEBÄR DET DÄRFÖR ATT DU FÖRSTÅR OCH BEKRÄFTAR ATT DU KOMMER ATT FÖRLORA BÅDE LIFEPROOF-PRODUKTEN/PRODUKTERNA I FÖRPACKNINGEN OCH EN EVENTUELLT TILLÄMPLIG KOMPENSATION SOM DU HADE ERHÅLLIT UNDER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN.

Friskrivningsklausul för garanti

UTÖVER DET SOM STIPULERAS OVAN I DETTA AVSNITT OM BEGRÄNSAD GARANTI TILLHANDAHÅLLS VARJE LIFEPROOF-PRODUKT ENBART PÅ "AS IS"-BASIS OCH LIFEPROOF GER INGA ANDRA TYPER AV GARANTIER. ENLIGT VAD LAGSTIFTNINGEN MAXIMALT TILLÅTER FRÅNSÄGER SIG OCH UTESLUTER LIFEPROOF SPECIFIKT VISSA OCH ALLA ANDRA GARANTIER, OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER FASTSTÄLLDA, INBEGRIPET UTAN BEGRÄSNINGAR, EVENTUELLT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ICKE-ÖVERTRÄDELSE, OSTÖRD ANVÄNDNING, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT SYFTE. OM EN SÅDAN FRISKRIVNINGSKLAUSUL ELLER UNDEFÖRSTÅDD GARANTI INTE TILLÅTS AV LAGEN BEGRÄNSAS VARAKTIGHETEN AV EN SÅDAN EVENTUELL GARANTI TILL VARAKTIGHETEN AV GARANTIPERIODEN AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM STIPULERAS OVAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI KAN VARA OCH DÄRFÖR KANSKE INTE SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER DIG. OM TILLÄMPLIG LAG ANGER EN MINIMUMPERIOD FÖR GARANTI SOM ÄR LÄNGRE ÄN DEN STIPULERADE GARANTIPERIODEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SKA GARANTIPERIODEN FÖR LIFEPROOF-PRODUKTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR TILLÄMPLIG LAG ANPASSAS TILL DEN MINIMUMPERIOD SOM KRÄVS. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN FÅ ANDRA RÄTTIGHETER, VILKA VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

INTE I NÅGOT FALL VID EVENTUELL ANSVARSTEORIS HANDLINGSORSAK SKA LIFEPROOF, DESS DISTRIBUTÖRER ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER EVENTUELL TREDJEPART FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJDRIKTIGA, SÄRSKILDA, MÄRKLIGA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA EKONOMISKA PÅFÖLJDER, OAVSETT TYP, SOM UPPSTÅR I OCH MED ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING AV NÅGON LIFEPROOF-PRODUKT, INBEGRIPET UTAN BEGRÄNSNINGAR, SKADA PÅ EGENDOM, VÄRDEFÖRLUST HOS LIFEPROOF-PRODUKTEN ELLER ANDRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM ANVÄNDS I ELLER MED LIFEPROOF-PRODUKTEN, ÄVEN OM LIFEPROOF HAR FÖRVISSATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA PÅFÖLJDER. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖRGÅENDE FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU ATT LIFEPROOF INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELL SKADA ELLER FÖRSTÖRELSE AV ELEKTRONISKA KONSUMENTVAROR ELLER ANNAN PERSONLIG EGENDOM SOM FINNS INUTI ELLER UTANFÖR LIFEPROOF-PRODUKTERNA, INBEGRIPET UTAN BEGRÄNSNINGAR, BÄRBARA DATORER, MOBILTELEFONER ELLER ANDRA BÄRBARA ENHETER, ELLER FÖRLUST AV DATA SOM FINNS I OVANNÄMNDA ENHETER. TROTS EVENTUELLA SKADOR SOM DU AV OLIKA ANLEDNINGAR KAN UTSÄTTAS FÖR (INBEGRIPET UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA SKADOR SOM HÄNVISAS HÄR OCH ALLA DIREKTA ELLER ALLMÄNNA SKADOR I KONTRAKTET, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER ÖVRIGT), SKA LIFEPROOFS, DESS DISTRIBUTÖRERS OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRERS FULLSTÄNDIGA OCH ACKUMULERDADE ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DET FAKTISKA BELOPP SOM BETALAS AV DIG FÖR LIFEPROOF-PRODUKTEN SOM GER UPPHOV TILL ANSVAR. VISSA STATER OCH/ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN AV OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR OCH DÄRFÖR KANSKE BEGRÄNSNINGARNA OCH UTESLUTANDENA INTE GÄLLER DIG. DE STIPULERADE ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA OVAN SKA GÄLLA ENLIGT VAD LAGSTIFTNINGEN MAXIMALT TILLÅTER.

LifeProof drivs av TreeFrogs Development, Inc.